English
Svenska

Sök open access-rabatter

Använd sökrutan nedan för att ta reda på om det finns möjlighet till rabatterat pris vid open access-publicering i en specifik tidskrift.

Du kan också få en översikt över alla förlag som har tidskrifter där vi erbjuder rabatter, inklusive en lista över alla tidskrifter som ingår i respektive förlagsavtal.

Open access discount search

Use the search box below in order to check if there is a discount available for the fee charged when publishing open access in a specific journal.

It is also possible to get an overview of all current agreements with various publishers, including a list of all journals included in the agreements.


Om publiceringsavgifter

När du ska publicera open access är det vanligt att förlaget tar ut en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC). Du som är forskare vid Umeå universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av APC-avgiften genom avtal som biblioteket har med en rad förlag.

Om avtalen

Observera att:

  • avtalen har villkor som måste uppfyllas för att du som forskare ska få tillgång till rabatten

  • det kan finnas särskilda instruktioner för hur du ska gå tillväga för att få rabatten

  • eventuella tilläggsavgifter för exempelvis färgillustrationer, diagram eller liknande ingår inte i avtalen.

På bibliotekets hemsida kan du läsa mer om rabatter för open access-publicering.

About publication fees

When publishing open access publishers often charge a publication fee, known as an article processing charge (APC). Umeå University researchers are eligible for a range of full or partial discounts on APCs, through agreements between the Library and various publishers.

About the agreements

Please note that:

  • the agreements have terms that need to be fulfilled in order for the discount to apply

  • there may be detailed instructions that need to be followed in order to claim the discount

  • potential additional costs, such as fees for pages and colour, are not covered by the agreements.

Read more about discounts for open access publishing fees at the library website.